Här finner du – alldeles gratis! – en populärvetenskaplig guide till juridiken kring funktionsförsäljning (eller, om man så vill, as a service-försäljning). Avsikten med guiden är att ge dels en översiktlig bild av rättsläget för funktionsförsäljning, dels några goda råd, ur ett i första hand juridiskt perspektiv, för dig som överväger att börja sälja eller köpa funktion. Guiden är skriven med en tänkt målgrupp i sikte, nämligen i första hand företagsledningar som inte har någon egen större avdelning för redovisning och juridik. Vi tror och hoppas dock att den ska visa sig vara användbar för bredare grupper.

Här kommer vi också att lägga upp, stegvis förnyade, länkar till vetenskapliga publikationer om juridiken kring funktionsförsäljning (flera är under publicering). Kanske finner du också, med tiden, nya upplagor av denna guide här. Läge för ett bokmärke alltså…

Guiden har skrivits av en grupp forskare som under flera år har forskat på juridiken kring funktionsförsäljning. Forskningen har i första hand finansierats av Energimyndigheten (och i nära samarbete med forskningsorganisationen Mistra REES), men vi har också arbetat för näringslivet med dessa frågor.

Läs gärna artikeln med Jan Kellgren där han berättar om boken - Gratis bok populariserar forskning om funktionsförsäljning).

 

Our vision is a society where a holistic view on procurement contributes to a socially, environmentally, and economically prosperous future (sustainability).

The mission is to perform, promote, and disseminate world leading transdisciplinary research regarding holistic sustainable procurement that;

  • has a value-based life-cycle focus;
  • stimulates appropriate standardisation;
  • inspires innovation;
  • contributes to suitable and effectively applied policies and rules; and
  • supports transparency and fair dealing, that creates trust among involved stakeholders.

Approach: We accomplish our mission by being a first-choice research partner to public and industrial organizations, policy makers, academia, and a leading creator and disseminator of scientific knowledge to society as well as a generator of top-of-the-line graduate students and executive education.

Competences: business administration and law, public procurement, circular economy, design, etc.

Free Joomla templates by L.THEME